Každá akcia vyvoláva automaticky reakciu a inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Po dosť radikálnych policajných zásahoch prišla reakcia v podobe solidarity zo strany obyvateľov ďalších európskych krajín, ktorí vyšli do ulíc, aby tak isto vyjadrili nespokojnosť so súčasným stavom a žiadali väčšie práva a slobody pre občanov.
Myšlienka boja za priamu demokraciu sa dostala aj k nám na Slovensko. 5. júna sa konala v poradí už druhá akcia pod názvom European revolution 5 of June - Bratislava ( európska revolúcia, 5 jún). Zhromaždenie sa zorganizovalo na Hviezdoslavovom námestí pred americkou ambasádou a zúčastnilo sa ho zhruba 30 prevažne mladých ľudí, ktorí pokojným spôsobom vyjadrili svoju nespokojnosť so súčasným stavom, ktorý je postavený na vláde kapitálu a z bežných pracujúcich ľudí robí len novodobých otrokov. Ľudia tak isto vyjadrili svoju nespokojnosť so zastupiteľskou demokraciou, kde vláda ľudu bola už dávno nahradená vládou bánk a korporácii a vyjadrili myšlienku, že jediná skutočná demokracia je priama demokracia. Na zhromaždení bola na znak solidarity rozprestretá aj vlajka španielskej republiky, pod ktorou ľudia v španielskej občianskej vojne bojovali proti frankistickému fašistickému puču. Z ambasády USA nepretržite sledovala protestujúcich skupinka policajtov, ktorá prišla na zhromaždenie po tom, ako jeden z protestujúcich začal prostredníctvom megafónu hovoriť fakty o situácii v Španielsku, ktoré mimochodom naše média zámerne zamlčujú. Policajti ľudí varovali, že protestné zhromaždenie nie je nahlásené a tým pádom nemajú právo do megafónu vravieť svoje názory.
Po príchode policajtov vlastne akcia skončila, ale určite priniesla v boji za priamu demokraciu značný pokrok. Bola vytvorená na Facebooku skupina SlovenskáRevolúcia – Za skutočnú demokraciu teraz!, kde môžu všetci ľudia pridávať nápady a svoje názory, boli spísané prvé konkrétne požiadavky, ktoré sú nevyhnutné pre nastolenie skutočnej demokracie na Slovensku a začalo sa s plánovaním ďalších zhromaždení a demonštrácií ktoré sú nieže užitočné, ale potrebné k tomu, aby sme politikom a bankárom vyslali jasný odkaz, že nie sme len tovar na obchodovanie ale živé bytosti a ako živé bytosti máme svoje práva.