nedeľa 3. júla 2011

Svet bude mať nového lídra, USA to nebudú

Obrovská ekonomická sila bloku BRIC sa odvíja najmä od veľkého počtu obyvateľov v týchto krajinách.


V roku 2010 bola najväčším ekonomickým blokom ekonomika EÚ (27) s celkovým HDP v trhových cenách 16,3 bilióna USD nasledovaná ekonomikou USA s veľkosťou 14,7 bilióna USD. Rýchlo rastúce ekonomiky BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína) vytvorili podľa štatistík MMF v roku 2010 celkový HDP vo výške 11,0 bilióna USD.
Mimoriadna je dynamika rastu ekonomickej sily ekonomického bloku BRIC – v období 2000-2010 sa nominálne HDP merané v trhových cenách (v USD) zvýšilo v krajinách BRIC v priemere ročne až o 15,6%. Tento rast zohľadňuje nielen vysoké reálne miery rastu týchto ekonomík, ale aj o niečo vyššiu infláciu ako v EÚ (27) a USA, ako aj pohyby výmenných kurzov.
 

Aj napriek nedávnemu určitému miernemu ochladeniu rastu v týchto krajinách by krajiny BRIC mali pokračovať v silnej dynamike rastu – odhad MMF na roky 2011-2016 je priemerný rast nominálneho HDP o 11%. Už v roku 2015 by tak krajiny BRIC mali predbehnúť vo veľkosti vytvoreného HDP ekonomiku USA a v roku 2017 by sa mali stať najväčším ekonomickým blokom na svete vôbec.
Obrovská ekonomická sila bloku BRIC sa odvíja najmä od veľkého počtu obyvateľov v týchto krajinách – ten dosiahol v roku 2010 2,89 miliardy, kým v EÚ (27) to bolo 499 miliónov a v USA 310 miliónov. Aj keď vďaka rýchlemu ekonomickému rastu v krajinách BRIC sa životná úroveň obyvateľov týchto krajín rýchlo zvyšuje, rozdiel v životnej úrovni oproti vyspelým krajinám je stále priepastný. V roku 2010 HDP na osobu v parite kúpnej sily bol v krajinách BRIC len 21% priemernej úrovne v EU(27).
Slovenská ekonomika zatiaľ nie je príliš exportne orientovaná na krajiny BRIC. Registrujeme však relatívne silnú dynamiku rastu slovenských vývozov do týchto krajín. V roku 2010 celkové vývozy slovenských výrobcov do krajín BRIC tvorili 6,3 % celkového slovenského vývozu (z toho Rusko + Čína 5,9%). V roku 2005 to bolo len 2,2% z celkových slovenských exportov. Obrovské a rýchlo rastúce trhy krajín BRIC tak do budúcnosti určite predstavujú obrovský potenciál pre slovenských vývozcov.
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-52225000-svet-bude-mat-noveho-lidra-usa-to-nebudu

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára