utorok 16. augusta 2011

Zem sa dostáva pod paľbu slnečných erupcií


Slnko sa po šiestich relatívne pokojných rokoch opäť preberá k zvýšenej aktivite. Cez slnečné erupcie posiela nielen na Zem silné elektromagnetické žiarenie. Slnko sa opäť dostáva do aktívnej fázy, keď erupcie môžu vážne ohroziť funkčnosť satelitov, GPS i elektrickú prenosovú sústavu.
Slnečné erupcie triedy X majú monumentálne rozmery a silu.
Slnečné erupcie triedy X majú monumentálne rozmery a silu.
Autor: NASA

Aj keď sa vyvrcholenie slnečnej aktivity očakáva až v roku 2013, už tento týždeň dalo Slnko o sebe vedieť. V pohotovosti boli preto nielen prevádzkovatelia komunikačných či navigačných satelitov GPS, ale aj firmy zabezpečujúce prenos elektrickej energie. Obdobie zvýšenej aktivity Slnka môže podľa odborníkov trvať až päť rokov.
Najsilnejšie slnečné erupcie zaznamenali vedci tento utorok. Našťastie sa však odohrávali na odvrátenej strane Slnka, a tak na satelity a komunikačné systémy mali minimálny vplyv. Podľa experta Joe Kunchesa z amerického vládneho strediska pre predpovedanie vesmírneho počasia v Colorade boli hlásené krátkodobé výpadky vysielania krátkych rozhlasových vĺn v Ázii. Iné problémy zaznamenané neboli.
Všetko by však bolo ináč, keby Slnko smerom k nám vyplazilo masívny ohnivý jazyk kategórie X.

Rozčertené Slnko

Výron korónovej hmoty (anglicky coronal mass ejection, skrátene CME) je uvoľnenie veľkého množstva materiálu zo slnečnej koróny do okolitého priestoru. Úzko súvisí so slnečnými erupciami. Vyvrhnutá hmota je v skupenstve plazmy, pozostáva teda najmä z protónov a neutrónov. Erupciou korónovej hmoty sa preto zvýši tok slnečného vetra.
Ak častice vyvrhnuté do vesmíru pri výrobe korónovej hmoty zasiahnu Zem, väčšina z nich sa zachytí v magnetickom poli Zeme. Častice, ktoré však preniknú cez magnetické pole Zeme, spôsobujú geomagnetické búrky sprevádzané spektakulárnymi polárnymi žiarami. A výpadkami počítačových systémov. Počet solárnych erupcií sa zvyšuje približne každých jedenásť rokov a Slnko momentálne mieri k svojmu solárnemu maximu.

Od A po X

Slnečné erupcie sú podľa sily rozdelené do piatich tried. Najsilnejšia je trieda X, najslabšia A, nasledovaná triedami B, C a M. Táto stupnica je podobná Richterovej škále, ktorou sa hodnotí sila zemetrasení. Každé písmeno predstavuje desaťnásobné zvýšenie uvoľnenia energie. Takže erupcia triedy X je desaťnásobne silnejšia ako erupcia M a stonásobne silnejšia ako erupcia C. Medzi každými písmenami je ešte jemnejšia stupnica reprezentovaná číslami od 1 po 9.

Sonda SOHO takto zaznamenala masívnu erupciu z roku 2003, ktorá smerovala rovno k nám. Autor: NASA
Erupcie a výrony korónovej hmoty triedy C a nižšej sú príliš slabé na to, aby nejako badateľne ovplyvnili fungovanie prístrojov a chod života na Zemi. Erupcie triedy M môžu spôsobiť krátkodobé výpadky rádiového signálu a môžu ohroziť astronautov vo vesmíre. No a potom prichádza trieda X.

Masívne slnečné erupcie

Napriek tomu, že X je posledným písmenom na stupnici sily erupcií a výronov hmoty, niektoré erupcie môžu byť viac ako desaťnásobne silnejšie. To znamená, že ich sila prekračuje triedu X9. Dosiaľ najsilnejšie erupcie zaznamenané modernou technikou sú z roku 2003, keď solárna aktivita dosahovala maximum. Jedna z erupcií bola vtedy taká silná, že ju prístroje nedokázali odmerať.
Senzory sa zrútili pri stupni X28. Tento pozdrav od Slnka neprežilo viacero satelitov, časti New Yorku zostali bez elektriny.
Erupcie triedy X sú zďaleka najväčšie v našej slnečnej sústave. Dosahujú desaťnásobky veľkosti Zeme a Slnko ich vychrlí, keď sa jeho magnetické polia navzájom prekrížia a spoja. Počas najväčších takýchto udalostí sa uvoľní energia porovnateľná s výbuchom miliardy vodíkových bômb.
Ak sú tieto erupcie a s nimi spojené CME namierené na Zem, môžu vytvoriť dlhotrvajúce geomagnetické búrky, ktoré poškodzujú satelity, komunikačné systémy, rádiové a televízne vysielanie, navigáciu pomocou GPS, dokážu vyradiť z prevádzky aj pozemné technológie, ako je internet, aj elektrickú prenosovú sústavu.
GPS napríklad naposledy odstavili erupcie triedy X 5. a 6. decembra 2006. Keď zoberieme do úvahy, koľkí z nás a koľko firiem sa v súčasnosti denne spoliehajú na služby GPS, je jasné, že takéto erupcie dokážu napáchať veľké škody.
Aby sa predišlo najväčším škodám, aktivita Slnka je neprestajne pozorovaná. Zaoberajú sa nimi agentúry NASA a NOAA aj Weather Agency amerických vzdušných síl Air Force. Snažia sa včas varovať pred príchodom geomagnetických búrok s odporúčaním satelity vypnúť a pripraviť sa na výpadky v systémoch. Aktivitu Slnka a jeho výskum uskutočňujú aj slovenskí astronómovia na Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára